Wat doen we?

Meld Misdaad Anoniem

meldpunt voor daderinformatie

Voor het oplossen van misdrijven is informatie van het publiek onmisbaar. Mensen die een dader kennen en bang zijn voor de gevolgen, melden anoniem bij M. Dat kan telefonisch via 0800-7000 of online op meldmisdaadanoniem.nl. Het meldpunt is onafhankelijk en is dé plek waar anonimiteit verzekerd is. www.meldmisdaadanoniem.nl

MiND

meldpunt internet discriminatie

Veel websites en fora hebben een goed moderatiebeleid. Toch komt er op internet groepsdiscriminatie voor. In Nederland is het strafbaar om groepen te discrimineren op basis van ras, godsdienst of leeftijd, seksuele voorkeur en handicap. Mensen melden discriminerende uitingen op internet bij MiND. MiND beoordeelt de uitingen op strafbaarheid en verzoekt websites om strafbare uitingen te verwijderen. www.mindnederland.nl

"We merken aan de honderden meldingen dat mensen verontrust zijn over discriminatie van groepen. MiND zorgt ervoor dat daar iets mee wordt gedaan."

Sektesignaal

vertrouwensplek voor slachtoffers

Sektesignaal geeft advies en ondersteuning bij misstanden binnen sektes. Slachtoffers, familie en andere betrok-kenen delen via 088 554 3276 hun ervaringen binnen religieuze, educatieve of therapeutische bewegingen. De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor, adviseren de beller en verwijzen indien nodig gericht door naar hulpverleners en justitiële organisaties. www.sektesignaal.nl

"Als er sprake is van misstanden bij sektes - zoals financiële, seksuele of arbeidsuitbuiting - dan kunnen de gevolgen schrijnend zijn. Goed om te zien dat slachtoffers bij Sektesignaal terecht kunnen en worden geholpen."

Minister Opstelten
Voormalig Minister van Veiligheid en Justitie

Vertrouwenslijn

voor vraagstukken rondom integriteit

De Vertrouwenslijn is er voor iedereen die onder druk staat door, of worstelt met crimineel gedrag van anderen. De Vertrouwenslijn biedt een luisterend oor, een handelingsperspectief en ondersteuning aan bestuurders en politici die in hun vak te maken krijgen met bedreiging, intimidatie en agressie. Daarnaast is de Vertrouwenslijn er voor ondernemers die slachtoffer zijn van bedreiging of afpersing. Verder kunnen mensen via 0800 2800 200 anoniem melding maken van integriteitsschendingen door overheidspersoneel. www.vertrouwenslijn.nl

"De Vertrouwenslijn is politiek onafhankelijk en dé plek waar bedreigde bestuurders in vertrouwen hun
verhaal kunnen vertellen."