Voorheen stichting M.

De afgelopen jaren ontwikkelde Meld Misdaad Anoniem zich tot een succesvolle publiek-private meldlijn waar jaarlijks tienduizenden telefoontjes binnenkomen. Door dit succes kreeg de exploitant Stichting M. steeds meer verzoeken voor andere samenwerkingsverbanden met bijbehorende meld- en hulplijnen. Hier kwamen de Vertrouwenslijn, Sektesignaal en MiND uit voort, die gescheiden van Meld Misdaad Anoniem opereren. Daarom krijgt de overkoepelende stichting een nieuwe naam waarbinnen de verschillende voorzieningen hun logische plek hebben.