Organisatie

De Raad van Toezicht van NL Confidential bestaat uit de volgende personen:

de heer M.A. van Straalen; voorzitter
voorzitter Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

de heer L.J.H.M van der Grinten
algemeen directeur Koninklijke Horeca Nederland

mevrouw mr. E.G.M. Huyzer
politiechef Eenheid Noord-Holland

de heer mr. drs. C.W.M. Dessens; penningmeester
voormalig DG Rechtshandhaving, ministerie van Veiligheid en Justitie
voormalig DG Energie, ministerie van Economische Zaken

de heer E. Riks
directeur Toezicht, tevens plv. hoofd Inspectie Veiligheid en Justitie
ministerie van Veiligheid en Justitie

de heer drs. S.H.A. Kernkamp
CEO Nationale Nederlanden Schade & Inkomen