NL Confidential

NL Confidential activeert en ondersteunt burgers via haar meld- en hulplijnen om informatie te delen waarmee de veiligheid in Nederland wordt verhoogd. NL Confidential is een onafhankelijk intermediair tussen burgers en partijen. NL Confidential is dé organisatie voor vertrouwelijke en zo nodig anonieme informatie.

NL Confidential
//  verlaagt drempels om vertrouwelijke informatie te delen
//  borgt – waar nodig – anonimiteit
//  activeert mensen om te melden
//  biedt een handelingsperspectief bij dilemma’s
//  adviseert over vertrouwenskwesties en meldingsbereidheid

NL Confidential biedt
//  Meld Misdaad Anoniem
//  Sektesignaal
//  MiND
//  Vertrouwenslijn